تصنیف ها و ترانه های اصیل ایرانی
گلچینی از آهنگ ها و سرودها و نواهای ماندگار و برنامه های گلها و جشن های ایرانی
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 100 پنجشنبه 27 آبان1389 15:0
 

گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 100

شناسۀ برنامه:   

دیباچه: مژدۀ وصل تو/ دستگاه: همایون/ خوانندۀ بخش آوازی: سیاوش/ نوازنده: حسن کسایی(نی) _ جلیل شهناز(تار) _ جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: مژدۀ وصل تو کو کز سر جان برخیزم/ غزل آواز: حافظ/ سروده های زمینه: حافظ _ نظامی گنجوی/ گویندگان: روشنک/ نوابردار: محمد جهانفرد

سال آفرینش: امرداد ماه 1353خورشیدی

·آواز برنامه، از دو بخش تشکیل می شود که بخش نخست از دو غزل گوناگون حافظ و در ادامۀ آواز، غزلی از نظامی برگزیده شده است.

·در میان برنامه های گلهای تازه، این تنها برنامه ایست که بانو روشنک گویندگی آن را به دوش داشته است.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 99 پنجشنبه 27 آبان1389 14:46
 

گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 99

شناسۀ برنامه:   

دیباچه: هزار جهد بکردم/ دستگاه: شور/ خوانندۀ بخش آوازی: نادر گلچین/ نوازنده: حبیب الله بدیعی(ویولون) _ محمد حیدری(سنتور) _ آبتین اجلالی(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: هزار جهد بکردم که یار من باشی/ غزل آواز: حافظ/ سروده های زمینه: حافظ/ گویندگان: آذر پژوهش/ نوابردار: محمود امینی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 98 چهارشنبه 26 آبان1389 22:14
 

گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 98

شناسۀ برنامه:   

دیباچه: تو بمان و دگران/ دستگاه: دشتی/ خوانندۀ بخش آوازی: عبدالوهاب شهیدی/ خواندۀ بخش تصنیف: عبدالوهاب شهیدی/ نوازنده: جلیل شهناز(تار) _ علی اصغر بهاری(کمانچه) _ حسن ناهید( نی) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد: مرتضی محجوبی/ پیش درآمد بخش آوازی: من آخر، سر به صحرا می گذارم/ پیش درآمد بخش تصنیف_ضربی: از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران _ گردش ای چرخ به کامم کردی/ سراینده: شهریار/ سروده های زمینه: شهریار/ گویندگان: فخری نیکزاد/ نوابردار: ایرج فهیمی

·در این برنامه، سه سرودۀ گوناگون از شهریار گزینش شده که از دو سروده به نام تصنیف در آغاز و پایان برنامه و از سوی در آواز برنامه به کار برده شده است. همچنین هر سه سروده در دکلمه نیز آمده است.

·آواز عود که در این برنامه شنیده می شود، بی گمان شاهکریست از مهتر شهیدی.

·دو تصنیف در برنامه خوانده شده که هر دوی آنها، به گونۀ یک ترانۀ پیوسته در یکی از سری برنامه های موسیقی ایرانی با گروه روانشاد پایور اجرا شده است.

·واژۀ "اما" که در تک پارۀ "رفتم از کوی تو اما عقب سر نگران"  دکلمه شده، در آواز برنامه به "لیکن" دگرش یافته است.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 97 سه شنبه 25 آبان1389 11:42
 

 گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 97

شناسۀ برنامه:  

دیباچه: خاک کوی تو/ دستگاه: سه گاه/ خوانندۀ بخش آوازی: سیاوش/ نوازنده: حبیب الله بدیعی(ویولون) _ منصور صارمی(سنتور) _ جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم/ غزل آواز: سعدی/ سروده های زمینه: سعدی/ گویندگان: فخری نیکزاد/ نوابردار: محمد جهانفرد


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 96 چهارشنبه 31 شهریور1389 21:8
 

گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 96

شناسۀ برنامه:   

دیباچه: ارغوانی شراب/ دستگاه: ابوعطا/ خوانندۀ بخش آوازی: عبدالوهاب شهیدی/ نوازندگان: پرویز یاحقی(ویولون) _ فضل الله توکل(سنتور)/ پیش درآمد بخش آوازی: غرامت است غرامت، شبي که بي تو گذارم/ سراینده: نظامی گنجوی/ سروده های زمینه: نظامی گنجوی/ گویندگان: آذر پژوهش _ فریدون توفیقی/ نوابردار: ایرج فهیمی

·در برنامه های گلها، همواره یک نفر گویندگی برنامه را بر دوش داشته، ولی در برخی از برنامه های گلهای رنگارنگ و دیگر برنامه های گلها، شنیده می شود که گوینده از یکی بیشتر بوده است. در گلهای تازه، این ماجرا خیلی پیش نیامده و در این برنامه چنین شده است.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 95 چهارشنبه 31 شهریور1389 20:49
 

گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 95

شناسۀ برنامه:   

دیباچه: سیمرغ/ دستگاه: دشتی/ خوانندۀ بخش آوازی: ناصر مسعودی/ نوازندگان: سیروس حدادی(فلوت) _ منصور صارمی(سنتور) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: من درد دارم حس نُکُنه هیشکی می دردم/ سراینده: دکتر علی فُروهی/ سروده های زمینه: دکتر علی فُروهی/ گوینده: ناصر مسعودی/ نوابردار: محمد جهانفرد

سال آفرینش: اردیبهشت ماه 1353خورشیدی

·این برنامه بیشتر شبیه سری برنامه های گلهای صحرایی می باشد، زیرا گلهای صحرایی بیشتر به زبان محلی خوانده و دکلمه می شد.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 94 یکشنبه 24 مرداد1389 16:54
 

 گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 94

شناسۀ برنامه:     

دیباچه: گوی خَم چوگانت/ دستگاه: چهارگاه/ خوانندۀ بخش آوازی: ایرج/ نوازندگان: پرویز یاحقی(ویولن) _ فضل الله توکل(سنتور) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: ای جان خردمندان گوی خَم چوگانت/ سراینده: سعدی/ سروده های زمینه: سعدی/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: ایرج فهیمی

سال آفرینش: خرداد ماه 1353خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 93 سه شنبه 5 مرداد1389 15:54

 

گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 93

شناسۀ برنامه:     

دیباچه: نغمۀ گمشده/ دستگاه: دشتی/ خوانندۀ بخش آوازی: عبدالوهاب شهیدی/ خوانندۀ بخش تصنیف: عهدیه/ نوازنده: عبدالوهاب شهیدی: (بربت)/ آهنگ: جواد معروفی/ آرایش: جواد معروفی/ رهبر ارکستر: فرهاد فخرالدینی/ پیش درآمد بخش آوازی: این نغمه سرا کیست بگو تا نسراید/ پیش درآمد بخش تصنیف_ضربی: هرچه با خود داشتم از من گریزان می رود/ سراینده: پرویز ناتل خانلری/ سروده های زمینه: پرویز ناتل خانلری/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابرداران: محمد جهانفرد_ حسن عسگری_ ایرج حقیقی

سال آفرینش: اردیبهشت ماه 1353خورشیدی

·چون برنامه به گونۀ ارکستر اجرا شده، نوازنده ای وجود نداشته تا نامش گفته شود ولی از آنجا که مهتر شهیدی همراه آواز خودش به رامشگری بربت پرداخته، از نامش در بخش شناسۀ برنامه یاد کرده ام.

·سروده های این برنامه، در نسک "ماه در مرداب" آمده است. سال آفرینش سرودۀ ترانه 9 امرداد 1317 و سرودۀ آواز آبان 1320 خورشیدی بوده است.

·برنامۀ یاد شده، به ریخت گلهای رنگارنگ است و بی گمان تنها گلهای تازه ای می باشد که سه نوابردار داشته است.

·این برنامه با همکاری ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا شده است.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 92 سه شنبه 5 مرداد1389 15:15
 

گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 92

شناسۀ برنامه:     

دیباچه: کارگه کُون و مکان/ دستگاه: سه گاه/ خوانندۀ بخش آوازی: سیاوش/ نوازندگان: جلیل شهناز(تار) _ علی اصغر بهاری(کمانچه) _ حسن ناهید(نی)_ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد: فرامرز پایور/ پیش درآمد بخش آوازی: حاصل کارگه کُون و مکان این همه نیست/ غزل آواز: حافظ/ سروده های زمینه: حافظ/ گوینده: امیر نوری/ نوابردار: ایرج فهیمی

سال آفرینش: اردیبهشت ماه 1353خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 91 سه شنبه 5 مرداد1389 15:4
 

گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 91

شناسۀ برنامه:     

دیباچه: داغ تنهایی/ دستگاه: بیات ترک/ خوانندۀ بخش آوازی: علی اکبر گلپایگانی/ نوازندگان: حبیب الله بدیعی(ویولن) _ فرهنگ شریف(تار) _ منصور صارمی(سنتور)_ جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: آنقدَر با آتش دل ساختم تا سوختم/ غزل آواز: رهی معیری/ سروده های زمینه: رهی معیری/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: ایرج حقیقی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 90 ب جمعه 11 تیر1389 23:31
 

گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 90 ب

شناسۀ برنامه:     

دیباچه: بزم عاشقان/ دستگاه: بیات ترک/ خوانندۀ بخش آوازی: عبدالوهاب شهیدی/ خوانندۀ بخش تصنیف: عبدالوهاب شهیدی/ نوازندگان: جلیل شهناز(تار) _ علی اصغر بهاری(کمانچه) _ حسن ناهید(نی)_ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد: جلیل شهناز/ رِنگ: اسماعیل مهرتاش/ پیش درآمد بخش آوازی: چشمت خوش است و بر اثر خواب خوشتر است/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: وقت طرب خوش يافتم آن دلبر طناز را/ غزل آواز: سعدی/ سروده های زمینه: سعدی/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: ایرج حقیقی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 89 جمعه 11 تیر1389 17:51
 

گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 89

شناسۀ برنامه:     

دیباچه: بگذشت و بازم آتش/ دستگاه: دشتی/ خوانندۀ بخش آوازی: علی اکبر گلپایگانی/ نوازندگان: علی تجویدی(ویولن) _ منصور صارمی(سنتور) _ فرهنگ شریف(تار)_ جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: بگذشت و بازم آتش در خرمن سکون زد/ غزل آواز: سعدی/ سروده های زمینه: سعدی/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: محمد جهانفرد


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 88 جمعه 11 تیر1389 17:37
 

گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 88

شناسۀ برنامه:   

دیباچه: بوی آغوش/ دستگاه: سه گاه/ خوانندۀ بخش آوازی: ایرج/ نوازندگان: پرویز یاحقی(ویولن) _ فضل الله توکل(سنتور) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: کاش يک امشب مي شنيدم بوي آغوش تو را/ سراینده: سید کریم امیری فیروزکوهی/ سروده های زمینه: سید کریم امیری فیروزکوهی/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: ایرج حقیقی

سال آفرینش: فروردین ماه 1353خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 87 دوشنبه 17 خرداد1389 13:43
 

گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 87

شناسۀ برنامه:     

دیباچه: گُلبُن عیش/ دستگاه: بیات اصفهان / خوانندۀ بخش آوازی: سیاوش/ نوازندگان: لطف الله مجد(تار) _ حبیب الله بدیعی(ویولن) _ منصور صارمی(سنتور) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: گُلبُن عیش می دمد ساقی گلعُذار کو/ غزل آواز: حافظ/ سروده های زمینه: حافظ/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: محمد جهانفرد

سال آفرینش: بهمن ماه 1351خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 86 سه شنبه 18 اسفند1388 20:43
 

                                                گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 86

شناسۀ برنامه:     

دیباچه: صبح مشتاقان/ دستگاه: همایون/ خوانندۀ بخش آوازی: محمود محمودی خوانساری/ نوازندگان: جواد معروفی(پیانو) _ حبیب الله بدیعی(ویولن) _ منصور صارمی(سنتور) _ جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: ز دستم برنمی خیزد که یک دم بی تو بنشینم/ غزل آواز: سعدی/ سروده های زمینه: سعدی/ گوینده: آذر پژوهش/ نوابرداران: ایرج حقیقی _ حسن عسگری

سال آفرینش: تیر ماه 1352 خورشیدی

·گونۀ دیگری از این برنامه به نام قول و غزل(۱) به دست شرکت سروش و با ممیزی های بسیار پدید آمده است. در آن نسخۀ دستکاری شده، نه تنها هیچ دکلمه ای از بانو آذر پژوهش شنیده نمی شود بلکه بخش هایی از تکنوازی های هنرمندان جواد معروفی و حبیب الله بدیعی نیز در آن برنامه، به هم گره زده شده اند.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 85 پنجشنبه 1 بهمن1388 20:56
 

                                               گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 85

شناسۀ برنامه:        

دیباچه: ساقی بیا/ دستگاه: شور/ خوانندۀ بخش آوازی: سیاوش/ نوازندگان: لطف الله مجد(تار) _ پرویز یاحقی(ویولن) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: ساقی بیا که یار ز رخ پرده برگرفت/ غزل آواز: حافظ/ سروده های زمینه: حافظ/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: محمد جهانفرد

سال آفرینش: فروردین ماه 1353 خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 84 سه شنبه 22 دی1388 20:31
 

                                               گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 84

شناسۀ برنامه:       

دیباچه: شب فراق/ دستگاه: شور/ خوانندۀ بخش آوازی: عبدالوهاب شهیدی/ نوازندگان: جلیل شهناز(تار) _ پرویز یاحقی(ویولن) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: حاشا که من به موسم گل ترکِ میِ کنم/ غزل آواز: حافظ/ سروده های زمینه: حافظ/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: محمد جهانفرد

سال آفرینش: اسپند ماه 1352 خورشیدی

·این برنامه با همین سروده ها ولی با نوازندگان دیگری در گلهای تازۀ شمارۀ 143 با آواز نادر گلچین در دستگاه سه گاه اجرا شده است.      


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 83 دوشنبه 14 دی1388 16:59
 

                                                گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 83

شناسۀ برنامه:       

دیباچه: پایان انتظار/ دستگاه: بیات اصفهان/ خوانندۀ بخش آوازی: ایرج/ خوانندۀ بخش تصنیف: عهدیه/ نوازندگان: همایون خرم(ویولن) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ آهنگ: همایون خرم/ آرایش: جواد معروفی/ رهبر ارکستر: فرهاد فخرالدینی/ پیش درآمد بخش آوازی: مرا هزار امید است و هر هزار تویی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: تو آن آرزویی که در خواب و رویا به دیدارم آیی/ غزل آواز: سیمین بهبهانی/ سرایندۀ ترانه: کریم فکور/ سروده های زمینه: سیمین بهبهانی/ گوینده: آذر پژوهش/ نوابرداران: محمود امینی _ ایرج حقیقی

سال آفرینش: اسپند ماه 1352 خورشیدی

·دیباچۀ برنامه از غزل سیمین بهبهانی گزینش شده است، زیرا برنامه بدون دیباچه اجرا شده است.

·این برنامه با همکاری ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا شده است.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 82 پنجشنبه 26 آذر1388 14:14
 

                                              گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 82

شناسۀ برنامه:           

دیباچه: بهار است و خزان است/ دستگاه: بیات اصفهان/ خوانندۀ بخش آوازی: عبدالوهاب شهیدی/ نوازنده: جلیل شهناز(تار)/  پیش درآمد بخش آوازی: چندانکه بهار است و خزانست در این باغ/ غزل آواز: صائب تبریزی/ سروده های زمینه: صائب تبریزی/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: محمود امینی

سال آفرینش: اسپند ماه 1352 خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 81 دوشنبه 23 آذر1388 7:57
 

                                                 گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 81

شناسۀ برنامه:           

دیباچه: بوی بهار می آید/ دستگاه: افشاری/ خوانندۀ بخش آوازی: حسین قوامی/ نوازندگان: فرهنگ شریف(تار) _ همایون خرم(ویولن) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/  پیش درآمد بخش آوازی: بیا، بیا که بار دگر گل به بار می آید/ غزل آواز: سایه/ سروده های زمینه: سایه/ گوینده: آذر پژوهش/ نوابردار: محمد جهانفرد

سال آفرینش: بهمن ماه 1352 خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 80 دوشنبه 9 آذر1388 15:49
 

                                              گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 80

شناسۀ برنامه:             

دیباچه: افسانه/ دستگاه: افشاری/ خوانندۀ بخش آوازی: سیما بینا _ عبدالوهاب شهیدی/ نوازنده: عبدالوهاب شهیدی(بربت)/ آهنگ: جواد معروفی/ آرایش: جواد معروفی/ رهبر ارکستر: فریدون شهبازیان/ پیش درآمد بخش آوازی: ای فسانه، فسانه، فسانه/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: ای فسانه، فسانه، فسانه/ سرایندۀ ترانه: نیما یوشیج/ سروده های زمینه: نیما یوشیج/ گوینده: آذر پژوهش/ نوابرداران: محمد جهانفرد _ محمود امینی

سال آفرینش: اسپند ماه 1352 خورشیدی

·این برنامه با همکاری ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا شده است.   

·در برنامه ای که پیشتر در بایگان داشتم، بانو سیما بینا برای دومین بار ترانه را بازخوانی نمی کرد. اینک در این برنامه که مهتر گرانمایه جباری مطلق برایم پیشکش کردند آن کاستی زدوده شده است.          


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 79 جمعه 6 آذر1388 14:9
 

                                                      گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 79

شناسۀ برنامه:            

دیباچه: عید عاشقان/ دستگاه: شوشتری/ خوانندۀ بخش آوازی: علی اکبر گلپایگانی/ نوازندگان: پرویز یاحقی(ویولن) _ منصور صارمی(سنتور) _ جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: ای خدا از عاشقان خشنود باد/ غزل آواز: مولوی/ سروده های زمینه: مولوی/ گوینده: آذر پژوهش/ نوابردار: ایرج حقیقی

سال آفرینش: اسپند ماه 1352 خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 78 جمعه 29 آبان1388 20:24
 

                                                   گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 78

شناسۀ برنامه:              

دیباچه: یوسف گمگشته/ دستگاه: دشتی/ خوانندۀ بخش آوازی: عبدالوهاب شهیدی/ نوازندگان: جواد معروفی(پیانو) _ همایون خرم(ویولن)/ پیش درآمد بخش آوازی: یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور/ غزل آواز: حافظ/ سروده های زمینه: حافظ/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: ایرج فهیمی

سال آفرینش: اسپند ماه 1352 خورشیدی

·مهتر شهیدی در بخش آواز، پاره های غزل را گاه به ریخت ضربی و تصنیف گونه اجرا کرده اند.    


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 77 سه شنبه 26 آبان1388 15:20
 

                                                 گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 77

شناسۀ برنامه:               

دیباچه: پر کن پیاله را/ دستگاه: ماهور/ خوانندۀ بخش آوازی: سیاوش/ نوازنده: حبیب الله بدیعی(ویولن)/ آهنگ: فریدون شهبازیان/ آرایش: فریدون شهبازیان/ رهبر ارکستر: فریدون شهبازیان/ پیش درآمد بخش آوازی: پر کن پیاله را کاین آب آتشین/ سرایندۀ ترانه: فریدون مشیری/ سروده های زمینه: فریدون مشیری/ گوینده: آذر پژوهش/ نوابرداران: محمد جهانفرد _ محمود امینی

·این برنامه با همکاری ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا شده است.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 76 سه شنبه 19 آبان1388 23:4
 

                                                      گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 76

شناسۀ برنامه:                     

دیباچه: بیا بیا/ دستگاه: سه گاه/ خوانندۀ بخش آوازی: محمود محمودی خوانساری/ نوازندگان: اسدالله ملک(ویولن) _ مجید نجاحی(سنتور) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: بیا بیا، که نسیم بهار می گذرد/ غزل آواز: عراقی/ سروده های زمینه: عراقی/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: محمد جهانفرد

سال آفرینش: اسپند ماه 1352 خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 75 دوشنبه 18 آبان1388 21:29
 

                                                    گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 75

شناسۀ برنامه:                   

دیباچه: همه خفتند و من/ دستگاه: افشاری/ خوانندۀ بخش آوازی: سیاوش/ نوازندگان: حبیب الله بدیعی(ویولن) _ جلیل شهناز(تار) _ جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: همه خفتند و من دلشده را خواب برد/ غزل آواز: مولوی/ سروده های زمینه: مولوی/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: محمد جهانفرد

سال آفرینش: اسپند ماه 1352 خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 74 پنجشنبه 14 آبان1388 14:54
 

                                                 گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 74

شناسۀ برنامه:                   

دیباچه: هوای بهار/ دستگاه: شوشتری/ خوانندۀ بخش آوازی: ایرج/ نوازندگان: جلیل شهناز(تار) _ پرویز یاحقی(ویولن) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: هوا هوای بهار است و باده بادۀ ناب/ غزل آواز: فریدون مشیری/ سروده های زمینه: فریدون مشیری/ گوینده: آذر پژوهش/ نوابردار: محمد جهانفرد

سال آفرینش: بهمن ماه 1352 خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 73 چهارشنبه 13 آبان1388 14:11
 

                                           گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 73

شناسۀ برنامه:                        

دیباچه: جام تهی/ دستگاه: ماهور/ خوانندۀ بخش آوازی: عبدالوهاب شهیدی/ نوازندگان: جواد معروفی(پیانو) _ حبیب الله بدیعی(ویولن) _ جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: ای دل به کمال عشق آراستمت/ سرایندۀ رباعی ها: فریدون مشیری/ سروده های زمینه: فریدون مشیری/ گوینده: آذر پژوهش/ نوابردار: ایرج حقیقی

سال آفرینش: دی ماه 1352 خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 72 دوشنبه 11 آبان1388 13:52
 

                                               گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 72

شناسۀ برنامه:                       

دیباچه: مهتاب شبانگاه/ دستگاه: بیات ترک/ خوانندۀ بخش آوازی: سیاوش/ نوازندگان: اسدالله ملک(ویولن) _ فرهنگ شریف(تار) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم/ غزل آواز: شفیعی کدکنی/ سروده های زمینه: شفیعی کدکنی/ گوینده: آذر پژوهش/ نوابردار: محمد جهانفرد

سال آفرینش: بهمن ماه 1352 خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 71 یکشنبه 26 مهر1388 21:56
 

                                                 گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 71

شناسۀ برنامه:                           

دیباچه: شرط مودت/ دستگاه: همایون/ خوانندۀ بخش آوازی: سیاوش/ خوانندۀ بخش تصنیف: سیما بینا/ نوازندگان: حبیب الله بدیعی(ویولن) _ منصور صارمی(سنتور)/ آهنگ: سلیم فرزان/ آرایش: جواد معروفی/ پیش درآمد بخش آوازی: تو هیچ عهد نبستی که عاقبت نشکستی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: نشانده ای به گوشۀ خاموشی مرا/ غزل آواز: سعدی/ سرایندۀ ترانه: سیمین بهبهانی/ سروده های زمینه: سعدی/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابرداران: محمود امینی _ محمد جهانفرد

سال آفرینش: بهمن ماه 1352 خورشیدی

·در برخی از نسخه های این برنامه، دستکاری هایی پدید آمده و تنها آواز سیاوش در آن آمده و بخش ترانه در آن نیست و از نام بانو سیما بینا و آراینده و آهنگساز یادی نشده است.          

·در پاره ای از دکلمه، از واژۀ آمیختۀ "شرط مودت" یاد شده که در بخش آوازی "شرط محبت" خوانده شده است.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 70 جمعه 24 مهر1388 12:15
 

                                                   گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 70

شناسۀ برنامه:                          

دیباچه: به مژگان سیه کردی/ دستگاه: دشتی/ خوانندۀ بخش آوازی: محمود محمودی خوانساری/ نوازندگان: پرویز یاحقی(ویولن) _ جلیل شهناز(تار) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم/ غزل آواز: حافظ/ سروده های زمینه: حافظ/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: محمود امینی

سال آفرینش: آبان ماه 1352 خورشیدی

·آهنگی که در دَم نخست برنامه شنیده می شود، از ساخته های مهتر پرویز یاحقی است که "خاطرات گذشته" نام دارد. این آهنگ پیش از این برنامه ساخته شد و بانو الهه آن را اجرا کرده است. ترانۀ آن نیز از بیژن ترقی است.         


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 69 یکشنبه 12 مهر1388 23:18
 

                                                 گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 69

شناسۀ برنامه:            

دیباچه: شب مشتاقان/ دستگاه: همایون/ خوانندۀ بخش آوازی: ایرج/ نوازندگان: پرویز یاحقی(ویولن) _ منصور صارمی(سنتور) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: بسیار سفر باید تا پخته شود خامی/ غزل آواز: سعدی/ سروده های زمینه: سعدی/ گوینده: آذر پژوهش/ نوابردار: ایرج حقیقی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 68 سه شنبه 7 مهر1388 15:29
 

                                                 گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 68

شناسۀ برنامه:                

دیباچه: رونق گلزار بشکند/ دستگاه: شور/ خوانندۀ بخش آوازی: ایرج/ نوازندگان: همایون خرم(ویولن) _ مجید نجاحی(سنتور) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: دارم گلی که رونق گلزار بشکند/ غزل آواز: غلامحسین مولوی/ سروده های زمینه: غلامحسین مولوی/ گوینده: آذر پژوهش/ نوابردار: حسن عسگری


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 67 پنجشنبه 2 مهر1388 23:22
 

                                               گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 67

شناسۀ برنامه:              

دیباچه: گردش پیمانه/ دستگاه: ابوعطا/ خوانندۀ بخش آوازی: عبدالوهاب شهیدی/ خوانندۀ بخش تصنیف: عبدالوهاب شهیدی/ نوازندگان: فرهنگ شریف(تار) _ همایون خرم(ویولن) _ مجید نجاحی(سنتور) _ جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: آشنا خواهی گر ای دل با خود آن بیگانه را/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: هر که را که بخت دیده می دهد در رخ تو بیننده می کند/ غزل آواز: فروغی بسطامی/ سروده های زمینه: فروغی بسطامی/ گوینده: آذر پژوهش/ نوابردار: ایرج حقیقی

سال آفرینش: آذر ماه 1352 خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 66 پنجشنبه 2 مهر1388 14:32
 

                                                 گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 66

شناسۀ برنامه:                    

دیباچه: بوی جوی مولیان/ دستگاه: ابوعطا/ خوانندۀ بخش آوازی: سیاوش/ نوازندگان: حبیب الله بدیعی(ویولن) _ جلیل شهناز(تار) _ جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی/ غزل آواز: حافظ/ سروده های زمینه: حافظ - رودکی/ گوینده: آذر پژوهش/ نوابردار: محمد جهانفرد

سال آفرینش: دی ماه 1352 خورشیدی

·تنها پارۀ "بوی جوی مولیان آید همی/ یاد یار مهربان آید همی" ، که در دکلمه خوانده شده از آن رودکی می باشد. 


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 65 چهارشنبه 1 مهر1388 22:36
 

                                               گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 65

شناسۀ برنامه:                    

دیباچه: نغمۀ حسرت / دستگاه: ابوعطا/ خوانندۀ بخش آوازی: سیاوش/ نوازندگان: جلیل شهناز(تار) _ کامران داروغه(کمانچه) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم/ غزل آواز: رهی معیری/ سروده های زمینه: رهی معیری/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: محمود امینی

·در پارۀ پایانی بخش آوازی، واژۀ "کنون" بجای واژۀ "رهی" که در دکلمه آمده است به کار گرفته شده و در نسک "سایۀ عمر" که سروده های رهی معیری در آن گرد آمده است، واژۀ "رهی" نوشته شده است.

·اجرای آواز این برنامه در گوشه های حجاز، عشاق و رضوی می باشد.       


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 64 چهارشنبه 1 مهر1388 13:33
 

                                                گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 64

شناسۀ برنامه:                      

دیباچه: بیا با بلبل شیدا بنالیم/ دستگاه: دشتی/ خوانندۀ بخش آوازی: عبدالوهاب شهیدی/ خوانندۀ بخش تصنیف: سیما بینا/ نوازندگان: جلیل شهناز(تار) _ اصغر بهاری(کمانچه)/ آهنگ: حسن یوسف زمانی/ آرایش: جواد معروفی/ پیش درآمد بخش آوازی: بوره سوته دلان تا ما بنالیم/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: عزیزم کاسۀ چشمم سرایت وای سرایت/ سرایندۀ دو بیتی ها: باباطاهر/ سروده های زمینه: باباطاهر/ گوینده: آذر پژوهش/ نوابرداران: محمد جهانفرد _ محمود امینی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 63 سه شنبه 31 شهریور1388 14:38
 

                                                 گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 63

شناسۀ برنامه:                        

دیباچه: در دامن مهتاب/ دستگاه: ماهور/ خوانندۀ بخش آوازی: محمود محمودی خوانساری/ نوازندگان: لطف الله مجد(تار) _ همایون خرم(ویولن) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: امشب ای ماه به درد دل من تسکینی/ غزل آواز: شهریار/ سروده های زمینه: شهریار/ گوینده: رضا معینی/ نوابردار: ایرج فهیمی

سال آفرینش: 13 آذر ماه 1352 خورشیدی

·دیباچۀ " در دامن مهتاب" که برای این برنامه برگزیده شده در دیوان شهریار با نام "نی محزون" آمده است.

·این برنامه از سری برنامه های آوای ایرانی می باشد.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 62 دوشنبه 30 شهریور1388 13:46
 

                                                گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 62

شناسۀ برنامه:                      

دیباچه: روز وصل/ دستگاه: افشاری/ خوانندۀ بخش آوازی: عبدالوهاب شهیدی/ نوازندگان: فرهنگ شریف(تار) _ حسن ناهید(نی) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: روز وصلم قرار دیدن نیست/ غزل آواز: سعدی/ سروده های زمینه: سعدی/ گوینده: آذر پژوهش/ نوابردار: محمد جهانفرد


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 61 پنجشنبه 26 شهریور1388 13:26
 

                                              گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 61

شناسۀ برنامه:                      

دیباچه: قصۀ واژگون/ دستگاه: شوشتری/ خوانندۀ بخش آوازی: علی اکبر گلپایگانی/ نوازندگان:  حبیب الله بدیعی(ویولن) _ فرهنگ شریف(تار) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: چه کرده ام که دلم از فراق خون کردی/ سراینده: عراقی/ سروده های زمینه: عراقی/ گوینده: آذر پژوهش _ فخری نیکزاد/ نوابردار: محمود امینی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 60 چهارشنبه 25 شهریور1388 13:13
 

                                                 گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 60

شناسۀ برنامه:                           

دیباچه: تمنای دوست/ دستگاه: بیات اصفهان/ خوانندۀ بخش آوازی: سیاوش/ نوازندگان: احمد عبادی(سه تار) _ حبیب الله بدیعی(ویولن) _ منصور صارمی(سنتور) _ جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: هرکس به تماشایی رفتند به صحرایی/ غزل آواز: سعدی/ سروده های زمینه: سعدی/ گوینده: آذر پژوهش/ نوابردار: محمد جهانفرد


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 59 چهارشنبه 25 شهریور1388 12:43
 

                                               گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 59

شناسۀ برنامه:                             

دیباچه: آشیان وصل/ دستگاه: چهارگاه/ خوانندۀ بخش آوازی: عبدالوهاب شهیدی/ خوانندۀ بخش تصنیف: عبدالوهاب شهیدی/ نوازندگان: همایون خرم(ویولن) _ مجید نجاحی(سنتور) _ جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: چه شود به چهرۀ زرد من نظری برای خدا کنی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: ای خدا این وصل را هجران مکن/ غزل آواز: هاتف اصفهانی _  مولوی/ سروده های زمینه: هاتف اصفهانی  _ مولوی/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: ایرج فهیمی

·در این برنامه نخست سروده ای از هاتف اصفهانی خوانده می شود و در پایان، تصنیف با سروده ای از مولوی به فرجام می رسد. پاره های نخست و پایانی برنامه از مولوی و دیگر سروده ها از هاتف اصفهانی می باشد.

·مهتر شهیدی، غزل آواز این برنامه را که از هاتف اصفهانی است به گونۀ تصنیف در گلهای رنگارنگ برنامۀ شمارۀ 308  در بیات ترک و دوگاه خوانده است.              


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 58 سه شنبه 24 شهریور1388 22:34
 

                                               گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 58

شناسۀ برنامه:                     

دیباچه: داغ شقایق/ دستگاه: بیات ترک/ خوانندۀ بخش آوازی: سیاوش/ نوازندگان: فرهنگ شریف(تار) _ جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: ما بی غمان مست دل از دست داده ایم/ غزل آواز: حافظ/ سروده های زمینه: حافظ/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: محمد جهانفرد

·آواز این برنامه به همراه پاسخ ساز در گوشه های جامه دران، داد و فرود، فیلی و شکسته اجرا شده است.  


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 57 دوشنبه 23 شهریور1388 13:25
 

                                                گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 57

شناسۀ برنامه:                    

دیباچه: یادگار/ دستگاه: ابوعطا/ خوانندۀ بخش آوازی: محمود محمودی خوانساری/ نوازندگان: حبیب الله بدیعی(ویولن) _ فرهنگ شریف(تار) _ جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: به اختیار دلی برده چشم یار از من/ غزل آواز: شهریار/ سروده های زمینه: شهریار/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: محمد جهانفرد

·در پارۀ نخست، بانو نیکزاد واژۀ "برده" را "برد" دکلمه کرده که در دیوان شهریار از واژۀ "برده" یاد شده و مهتر خوانساری نیز آن را درست خوانده اند.

·دیباچۀ " یادگار" که برای این برنامه برگزیده شده در دیوان شهریار با نام " ناله های زار" آمده است.       


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 56 یکشنبه 22 شهریور1388 14:16
 

                                             گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 56

شناسۀ برنامه:                      

دیباچه: گل انتظار/ دستگاه: افشاری/ خوانندۀ بخش آوازی: علی اکبر گلپایگانی/ نوازندگان: جلیل شهناز(تار) _ پرویز یاحقی(ویولن) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: منم آن شکسته سازی که تواش نمی نوازی/ سراینده: سیمین بهبهانی/ سروده های زمینه: سیمین بهبهانی/ گوینده: آذر پژوهش/ نوابردار: ایرج فهیمی

·پارۀ " چه کنم جز این که گویم بنگر به لطف بنگر        دل گر مسوز ما را رخ شرمسار ما را" که در این برنامه هم دکلمه شده و هم مهتر گلپایگانی آن را در آواز خود خوانده، در دیوان سروده های بانو بهبهانی نیامده است.

·دیباچۀ " گل انتظار" که برای این برنامه برگزیده شده در دیوان بانو بهبهانی با نام " ز چه جوهر آفریدی" آمده است.        


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 55 جمعه 20 شهریور1388 20:25
 

                                                 گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 55

شناسۀ برنامه:                        

دیباچه: ماه مراد/ دستگاه: ابوعطا/ خوانندۀ بخش آوازی: ایرج/ نوازندگان: فرهنگ شریف(تار) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: همای اوج سعادت به دام ما افتاد/ غزل آواز: حافظ/ سروده های زمینه: حافظ/ گوینده: آذر پژوهش/ نوابردار: ایرج فهیمی

سال آفرینش: مهر ماه 1352 خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 54 جمعه 20 شهریور1388 15:32
 

                                             گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 54

شناسۀ برنامه:                      

دیباچه: شب زنده دار/ دستگاه: دشتی/ خوانندۀ بخش آوازی: سیاوش/ نوازندگان: حبیب الله بدیعی(ویولن) _ فرهنگ شریف(تار) _ جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: تا کی در انتظار گذاری به زاریم/ غزل آواز: شهریار/ سروده های زمینه: شهریار/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: ایرج فهیمی

سال آفرینش: شهریور ماه 1352 خورشیدی

·دیباچۀ این غزل از دیوان "وحشی شکار"، شهریار می باشد که در این برنامه، نام "شب زنده دار" بر آن نهاده شده است.

·بی گمان سال آفرینش این برنامه درست نمی باشد.                


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 53 پنجشنبه 19 شهریور1388 21:39
 

                                              گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 53

شناسۀ برنامه:                         

دیباچه: در باغ سعدی/ دستگاه: چهارگاه/ خوانندۀ بخش آوازی: سیاوش/ خوانندۀ بخش تصنیف: عهدیه/ نوازندگان: جواد معروفی(پیانو)/ آهنگ ترانه: جواد معروفی/ آرایش: جواد معروفی/ پیش درآمد بخش آوازی: از در درآمدی و من از خود به در شدم/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: سرمست ز کاشانه به گلزار برآمد/ غزل آواز: سعدی/ سروده های زمینه: سعدی/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: محمد جهانفرد

سال آفرینش: آبان ماه 1352 خورشیدی

·شوربختانه نسخۀ دستکاری شده ای نیز از این برنامه در دسترس می باشد که در آن نه از نام بانو عهدیه یادی شده و نه از ترانۀ خوانده شدۀ ایشان خبریست.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 52 ب سه شنبه 17 شهریور1388 23:19
 

                                           گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 52 ب

شناسۀ برنامه:                         

دیباچه: سرگشته/ دستگاه: همایون/ خوانندۀ بخش آوازی: حسین قوامی/ خوانندۀ بخش تصنیف: حسین قوامی/ نوازندگان: همایون خرم(ویولن) _ منجید نجاحی(سنتور) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ آهنگ ترانه: همایون خرم/ آرایش: جواد معروفی/ پیش درآمد بخش آوازی: گر چشم دل بر آن مه آیینه رو کنی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: شبی که آواز نی تو شنیدم/ سراینده: سایه/ سروده های زمینه: سایه/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابرداران: ایرج حقیقی _ محمود امینی

سال آفرینش: مهر ماه 1352 خورشیدی

·ناهمگونی این برنامه با گلهای تازه شمارۀ 52 در این است که سروده های تازه ای از سایه در آن دکلمه شده و مهتر قوامی این برنامه را به گونۀ همایون مثنوی خوانده و سروده های دکلمه نیز پس و پیش اجرا شده است.

·بی گمان درازای این برنامه از دیگر برنامه های گلهای تازه بیشتر است.       


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 52 دوشنبه 16 شهریور1388 23:19
 

                                            گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 52

شناسۀ برنامه:                           

دیباچه: سرگشته/ دستگاه: همایون/ خوانندۀ بخش آوازی: حسین قوامی/ خوانندۀ بخش تصنیف: حسین قوامی/ نوازندگان: همایون خرم(ویولن) _ مجید نجاحی(سنتور) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ آهنگ ترانه: همایون خرم/ آرایش: جواد معروفی/ پیش درآمد بخش آوازی: گر چشم دل بر آن مه آیینه رو کنی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: شبی که آواز نی تو شنیدم/ سراینده: سایه/ سروده های زمینه: سایه/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابرداران: ایرج حقیقی _ محمود امینی

سال آفرینش: مهر ماه 1352 خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 51 دوشنبه 16 شهریور1388 22:42
 

                                            گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 51

شناسۀ برنامه:                          

دیباچه: افسر رندی/ دستگاه: شور/ خوانندۀ بخش آوازی: عبدالوهاب شهیدی/ خوانندۀ بخش تصنیف: عبدالوهاب شهیدی/ نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی(بربت) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: به کوی میکده هر سالکی که ره دانست/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: جان بی جمال جانان میل جهان ندارد/ غزل آواز: حافظ/ سروده های زمینه: حافظ/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: ایرج حقیقی

سال آفرینش: مهر ماه 1352 خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 50 یکشنبه 15 شهریور1388 22:43
 

                                            گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 50

شناسۀ برنامه:                           

دیباچه: آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم/ دستگاه: بیات اصفهان/ خوانندۀ بخش آوازی: عبدالوهاب شهیدی/ نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی(بربت) _ جلیل شهناز(تار) _ حسن ناهید(نی) _ جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم/ غزل آواز: سعدی/ سروده های زمینه: سعدی/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: ایرج حقیقی

سال آفرینش: آبان ماه 1352 خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 49 یکشنبه 15 شهریور1388 21:26
 

                                            گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 49

شناسۀ برنامه:                            

دیباچه: یار باقی کار باقی/ دستگاه: بیات ترک/ خوانندۀ بخش آوازی: عبدالوهاب شهیدی/ خوانندۀ بخش تصنیف: عبدالوهاب شهیدی/ نوازندگان: همایون خرم(ویولن) _ مجید نجاحی(سنتور) _ جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: رفتی و در دل هنوزم حسرت دیدار باقی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: شب  چو شمعم خنده می آیدبه خود کز آتش دل/ غزل آواز: شهریار/ سروده های زمینه:شهریار/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: ایرج فهیمی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 48 یکشنبه 15 شهریور1388 21:7
 

                                             گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 48

شناسۀ برنامه:                             

دیباچه: آفتاب نیمه شب/ دستگاه: چهارگاه/ خوانندۀ بخش آوازی: سیاوش/ نوازندگان: جلیل شهناز(تار) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: بیا و کشتی ما در شط شراب انداز/ غزل آواز: حافظ/ سروده های زمینه: حافظ/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: ایرج حقیقی

سال آفرینش: شهریور ماه 1352 خورشیدی

·آواز این برنامه با پاسخ ساز در گوشه های زابل، مویه، حصار، مخالف، مغلوب اجرا شده است.

·نیمۀ دوم از پارۀ دوم غزل آواز، تضمینی است از سرودۀ کمال الدین اسماعیل.          


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 47 یکشنبه 15 شهریور1388 20:19
 

                                            گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 47

شناسۀ برنامه:                                

دیباچه: فدای چشم ساقی/ دستگاه: مخالف سه گاه/ خوانندۀ بخش آوازی: محمود محمودی خوانساری/ خوانندۀ بخش تصنیف: محمودی خوانساری/ نوازندگان: فرهنگ شریف(تار) _ اسدالله ملک(ویولن) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: نگاه کن که نریزد دهی چو باده به دستم/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: پند عاشقان بشنو وز در مطرب بازآی/ غزل آواز: یغمای جندقی/ سروده های زمینه: یغمای جندقی _ حافظ/ سروده های تصنیف: حافظ/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: محمد جهانفرد

سال آفرینش: شهریور ماه 1352 خورشیدی

·سروده های دکلمۀ نخست و غزل آواز از یغمای جندقی و سروده های دکلمۀ دوم و تصنیف ضربی از حافظ می باشد.         


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 46 یکشنبه 15 شهریور1388 15:24
 

                                               گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 46

شناسۀ برنامه:                              

دیباچه: در سایۀ گیسوی نگار/ دستگاه: شور/ خوانندۀ بخش آوازی: ایرج/ نوازندگان: فرهنگ شریف(تار) _ اسدالله ملک(ویولن) _ جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: روز هجران و شب فرقت یار آخر شد/ غزل آواز: حافظ/ سروده های زمینه: حافظ/ گوینده: آذر پژوهش/ نوابردار: محمود امینی

سال آفرینش: شهریور ماه 1352 خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 45 جمعه 13 شهریور1388 16:2
 

                                                   گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 45

شناسۀ برنامه:                                 

دیباچه: آرزوی خام/ دستگاه: مخالف و مثنوی سه گاه/ خوانندۀ بخش آوازی: حسین قوامی/ نوازندگان: همایون خرم(ویولن) _ مجید نجاحی(سنتور) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد/ غزل آواز: حافظ/ سروده های زمینه: حافظ/ گوینده: آذر پژوهش/ نوابردار: محمد جهانفرد

·نخستین غزل قوامی در مخالف سه گاه و دومی در گوشۀ مثنوی خوانده شده است.          


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 44 پنجشنبه 12 شهریور1388 21:36
 

                                            گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 44

شناسۀ برنامه:                                        

دیباچه: شب تنهایی/ دستگاه: شوشتری/ خوانندۀ بخش آوازی: محمود محمودی خوانساری/ نوازندگان: حبیب الله بدیعی(ویولن) _ فرهنگ شریف(تار) _ جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: دل از من برد و روی از من نهان کرد/ غزل آواز: حافظ/ سروده های زمینه: حافظ/ گوینده: آذر پژوهش

·از نوابردار این برنامه یادی نشده است. سپاسگزار می شوم اگر بزرگواری این کاستی را بداند و مرا نیز آگاه سازد.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 43 چهارشنبه 11 شهریور1388 13:39
 

                                              گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 43

شناسۀ برنامه:                                      

دیباچه: یک روز به شیدایی/ دستگاه: افشاری/ خوانندۀ بخش آوازی: علی اکبر گلپایگانی/ نوازندگان: فرهنگ شریف(تار) _ اسدالله ملک(ویولن) _ جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم/ غزل آواز: سعدی/ سروده های زمینه: سعدی/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: ایرج فهیمی

سال آفرینش: امرداد 1352 خورشیدی

·پارۀ پایانی آواز از دستگاه افشاری به نوا می رود و در افشاری فرود می آید.       


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 42 سه شنبه 10 شهریور1388 16:25
 

                                             گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 42

شناسۀ برنامه:                                     

دیباچه: حال دوستان/ دستگاه: بیات ترک/ خوانندۀ بخش آوازی: سیاوش/ نوازندگان: جلیل شهناز(تار) _ پرویز یاحقی(ویولن) _ جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: اگر تو فارغی از حال دوستان یارا/ غزل آواز: سعدی/ سروده های زمینه: سعدی/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: ایرج فهیمی

سال آفرینش: امرداد 1352 خورشیدی

·پارۀ نخست دکلمۀ نخستین، یکی دیگر از غزل های سعدی می باشد که به سروده هاس زمینۀ این برنامه وابسته نیست.

·آواز این برنامه با پاسخ ساز در گوشه های جامه دران، گشایش، فیلی، شکسته، دلکش و رضوی اجرا شده است.          


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 41 سه شنبه 10 شهریور1388 16:3
 

                                              گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 41

شناسۀ برنامه:                                           

دیباچه: شب عاشقان/ دستگاه: بیات ترک/ خوانندۀ بخش آوازی: ایرج/ نوازندگان: جلیل شهناز(تار) _ پرویز یاحقی(ویولن) _ جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد/ غزل آواز: سعدی/ سروده های زمینه: سعدی/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: ایرج حقیقی

سال آفرینش: امرداد 1352 خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 40 یکشنبه 8 شهریور1388 21:36
 

                                               گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 40

شناسۀ برنامه:                                             

دیباچه: کان دلبر ایام/ دستگاه: سه گاه/ خوانندۀ بخش آوازی: عبدالوهاب شهیدی/ نوازندگان: همایون خرم(ویولن) _ منصور صارمی(سنتور) _ جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: کاش کان دلبر عیار که من کشتۀ اویم/ غزل آواز: سعدی/ سروده های زمینه: سعدی/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: ایرج حقیقی

سال آفرینش: امرداد 1352 خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 39 جمعه 6 شهریور1388 14:37
 

                                              گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 39

شناسۀ برنامه:                                               

دیباچه: عیبی نباشد از تو که بر ما جفا رود/ دستگاه: دشتی/ خوانندۀ بخش آوازی: ایرج/ نوازندگان: اسدالله ملک(ویولن) _ منصور صارمی(سنتور) _ جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: عیبی نباشد از تو که بر ما جفا رود/ غزل آواز: سعدی/ سروده های زمینه: سعدی/ گوینده: آذر پژوهش/ نوابردار: محمد جهانفرد

سال آفرینش: تیر ماه ۱۳۵۲ خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 38 پنجشنبه 5 شهریور1388 14:20
 

                                           گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 38

شناسۀ برنامه:                                               

دیباچه: پند حکیم/ دستگاه: ماهور/ خوانندۀ بخش آوازی: حسین قوامی/ نوازندگان: جواد معروفی(پیانو) _ اسدالله ملک(ویولن) _ منصور صارمی(سنتور) _ جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: روی گشاده ای صنم طاقت خلق می بری/ غزل آواز: سعدی/ سروده های زمینه: سعدی/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابرداران: ایرج فهیمی _ محمد جهانفرد

سال آفرینش: تیر ماه ۱۳۵۲ خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 37 چهارشنبه 4 شهریور1388 23:41
 

                                          گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 37

شناسۀ برنامه:          

دیباچه: بیداد/ دستگاه: همایون/ خوانندۀ بخش آوازی: سیاوش/ نوازنده: فرهنگ شریف(تار)/ پیش درآمد بخش آوازی: فتنۀ چشم تو چندان پی بیداد گرفت/ غزل آواز: سایه/ سروده های زمینه: سایه/ گوینده: آذر پژوهش/ نوابردار: محمد جهانفرد

·در برخی از نسخه ها، تصنیف باغ نظر از سیاوش(شجریان) در ادامۀ این برنامه پیاده شده که آرایش آن با مهتر پایور و سروده های آن نیز از سعدی می باشد. تصنیف یاد شده در دستگاه همایون و در گلهای تازه شمارۀ 125 اجرا شده که برخی، برای دستکاری های پدید آمده آن را به اشتباه از آن این برنامه می دانند. یادآور می شوم که گلهای تازه شمارۀ ۳۷ تنها یک نوازنده (فرهنگ شریف) و یک سراینده (سایه) دارد و سروده هایی از سعدی که در برخی از نسخه ها در ادامۀ این برنامه آمده است شاهکار دستکاری ها است و بس.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 36 سه شنبه 3 شهریور1388 19:14
 

                                            گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 36

شناسۀ برنامه:         

دیباچه: دولت عشق/ دستگاه: بیات ترک/ خوانندۀ بخش آوازی: علی اکبر گلپایگانی/ نوازندگان: حبیب الله بدیعی(ویولن) – فرهنگ شریف(تار) – جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: مرده بدم زنده شدم، گریه بدم خنده شدم/ غزل آواز: مولوی/ سروده های زمینه: مولوی/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: محمد جهانفرد


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 35 یکشنبه 1 شهریور1388 21:21
 

                                           گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 35

شناسۀ برنامه:   

دیباچه: جراحت جدایی/ دستگاه: چهارگاه/ خوانندۀ بخش آوازی: علی اکبر گلپایگانی/ نوازندگان: فرهنگ شریف(تار) – اسدالله ملک(ویولن) – جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی/ غزل آواز: سعدی/ سروده های زمینه: سعدی/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابرداران: ایرج حقیقی – محمد جهانفرد

·نخستین پاره ای که در دکلمۀ این برنامه خوانده شده، پیش درآمد غزلیست از سعدی.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 34 یکشنبه 1 شهریور1388 21:12
 

                                          گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 34

شناسۀ برنامه:     

دیباچه: مناجات/ دستگاه: دشتی/ خوانندۀ بخش آوازی: عبدالوهاب شهیدی/ نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی(بربت) – حسن ناهید(نی)/ پیش درآمد بخش آوازی: الهی، الهی، الهی سینه ای ده آتش افروز/ مثنوی آواز: وحشی بافقی/ سروده های زمینه: وحشی بافقی/ گوینده: آذر پژوهش/ نوابردار: حسن عسگری


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 33 یکشنبه 1 شهریور1388 13:48
 

                                            گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 33

شناسۀ برنامه:     

دیباچه: خطا/ دستگاه: سه گاه/ خوانندۀ بخش آوازی: ایرج/ نوازندگان: حبیب الله بدیعی(ویولن)–  منصور صارمی(سنتور) –  جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: خوش آنکه حلقه های سر زلف واکنی/ غزل آواز: فروغی بسطامی/ سروده های زمینه: فروغی بسطامی/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: محمد جهانفرد

سال آفرینش: تیر ماه ۱۳۵۲ خورشیدی

·آنچه که در گلهای تازه شمارۀ 32 به گونۀ دکلمه گفته شده در این برنامه به گونۀ آواز خوانده شده است.

·غزل آواز این برنامه در گلهای رنگارنگ شمارۀ 224 در دستگاه ماهور و با آواز مهتر گلپایگانی اجرا شده است.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 32 یکشنبه 1 شهریور1388 13:11
 

                                            گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 32

شناسۀ برنامه:      

دیباچه: تماشا/ دستگاه: شور - عراق/ خوانندۀ بخش آوازی: علی اکبر گلپایگانی/ نوازندگان: همایون خرم(ویولن)– فرهنگ شریف(تار) -  مجید نجاهی(سنتور) – عماد رام(فلوت) – امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را/ غزل آواز: فروغی بسطامی/ سروده های زمینه: فروغی بسطامی/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: ایرج فهیمی

سال آفرینش: تیر ماه ۱۳۵۲ خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 31 شنبه 31 مرداد1388 16:4
 

                                                گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 31

شناسۀ برنامه:     

دیباچه: بر سر آنم/ دستگاه: ماهور/ خوانندۀ بخش آوازی: سیاوش/ نوازندگان: جواد معروفی(پیانو)– حسن ناهید(نی)/ پیش درآمد بخش آوازی: بر سر آنم که گر ز دست برآید/ غزل آواز: حافظ/ سروده های زمینه: حافظ/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: محمد جهانفرد

سال آفرینش: خرداد ماه ۱۳۵۲ خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 30 چهارشنبه 28 مرداد1388 22:7
 

                                                گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 30

شناسۀ برنامه:      

دیباچه: آهوی وحشی/ دستگاه: شوشتری/ خوانندۀ بخش آوازی: محمود محمودی خوانساری/ نوازندگان: حبیب الله بدیعی(ویولن)  – منصور صارمی(سنتو) – جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: الا ای آهوی وحشی کجایی/ غزل آواز: حافظ/ سروده های زمینه: حافظ/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: محمد جهانفرد

·در بخش پایانی برنامه همان گونه که شنیده می شود از دستگاه شوشتری یاد شده که شوربختانه در برخی از شناسه ها واژۀ  "همایون" به کار رفته است.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 29 چهارشنبه 28 مرداد1388 19:37
 

                                           گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 29

شناسۀ برنامه:       

دیباچه: بیایید، بیایید/ دستگاه: دشتی/ خوانندۀ بخش آوازی: عبدالوهاب شهیدی/ نوازندگان: جواد معروفی(پیانو)  – حسن ناهید(نی)/ آهنگ: فریدون شهبازیان/ پیش درآمد بخش آوازی: بیایید، بیایید، بیایید که جان ما رفت/ غزل آواز: سایه/ سروده های زمینه: سایه/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: ایرج حقیقی

سال آفرینش: خرداد ماه ۱۳۵۲ خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 28 چهارشنبه 28 مرداد1388 19:25
 

                                        گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 28

شناسۀ برنامه:     

دیباچه: در گلستان ارم/ دستگاه: ماهور/ خوانندۀ بخش آوازی: ایرج/ نوازندگان: پرویز یاحقی(ویولن)  – منصور صارمی(سنتور)/ آهنگ: فریدون شهبازیان/ پیش درآمد بخش آوازی: صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت/ غزل آواز: حافظ/ سروده های زمینه: حافظ/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابرداران: ایرج حقیقی - محمد جهانفرد

سال آفرینش: خرداد ماه ۱۳۵۲ خورشیدی

·در این برنامه از نام نوازندۀ چیره دست تار که در بخش نخست و پایانی برنامه به گونه ای دل انگیز تکنوازی می کند، یاد نشده است. این شیوۀ نوازندگی تار در ایران و در موسیقی ایرانی زیاد به کار نرفته و بیشتر در آمریکای میانه و آن هم در بخش های محلی آن نواخته می شود.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 27 سه شنبه 27 مرداد1388 22:12
 

                                         گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 27

شناسۀ برنامه:    

دیباچه: گریۀ پنهان/ دستگاه: شور/ خوانندۀ بخش آوازی: محمود محمودی خوانساری/ خوانندۀ بخش تصنیف: محمودی خوانساری/ نوازندگان: حبیب الله بدیعی(ویولن)  – منصور صارمی(سنتور) – جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: عمری ز سوز آتش هجران گریستم/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: ای یاد او بی روی او عشقم تویی نازم تویی/ غزل آواز: علی اشتری/ سروده های زمینه: علی اشتری/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: محمد جهانفرد


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 26 سه شنبه 27 مرداد1388 21:15
 

                                             گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 26

شناسۀ برنامه:     

دیباچه: دل هوس/ دستگاه: ابوعطا/ خوانندۀ بخش آوازی: عبدالوهاب شهیدی/ خوانندۀ بخش تصنیف: سیما بینا/ نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی(بربت) – حسن ناهید(نی)/ آهنگ ترانه: عارف قزوینی/ آرایش: جواد معروفی/ پیش درآمد بخش آوازی: نشد یک لحظه از یادت جدا دل/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: دل هوس دل هوس سبزه و صحرا ندارد ندارد/ غزل آواز: لاهوتی/ سرایندۀ ترانه: عارف قزوینی/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابرداران: حسن عسگری – ایرج حقیقی

·تصنیف این برنامه، با آواز بانو سیما بینا در گلهای رنگارنگ شمارۀ 321 و یک شاخه گل شمارۀ 230 خوانده شده که اجرای برخی از بخش های سرودۀ آن به گونۀ دیگری است.
         


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 25 دوشنبه 26 مرداد1388 20:58
 

                                            گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 25

شناسۀ برنامه:    

دیباچه: افسانۀ شیرین/ دستگاه: بیات اصفهان/ خوانندۀ بخش آوازی: سیاوش/ خوانندۀ بخش تصنیف: هایده/ نوازندگان: همایون خرم(ویولن) – مجید نجاحی(سنتور) – فریدون حافظی(تار)/ آهنگ ترانه: همایون خرم/ پیش درآمد بخش آوازی: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: ای بی وفا راز دل بشنو از خموشی من/ غزل آواز: فرخی یزدی/ سرایندۀ ترانه: بهادر یگانه/ گوینده: فیروزه امیرمعز/ نوابرداران: محمد جهانفرد – ایرج فهیمی    

سال آفرینش: اردیبهشت ماه ۱۳۵۲ خورشیدی           


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 24 شنبه 24 مرداد1388 22:39
 

                                         گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 24

شناسۀ برنامه:         

دیباچه: همراز عشق/ دستگاه: ابوعطا/ خوانندۀ بخش آوازی: علی اکبر گلپایگانی/ نوازندگان: فرهنگ شریف(تار)- اسدالله ملک(ویولن)- فضل الله توکل(سنتور) – امیرناصر افتتاح(تنبک) – جهانگیر ملک(تنبک)/  پیش درآمد بخش آوازی: ترسم که اشک در غم ما پرده در شود/ غزل آواز: حافظ/ سروده های زمینه: حافظ/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابرداران: حسین محبی –  محمد جهانفرد

·آهنگی که در بخش نخست برنامه بدست هنرمندان نواخته می شود، ساختۀ مهتر، اسدالله ملک است که در برنامه ای از سری برنامه های "نوایی از موسیقی ملی" اجرا شده است.          


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 23 شنبه 24 مرداد1388 21:51
 

                                            گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 23

شناسۀ برنامه:           

دیباچه: گریۀ شوق/ دستگاه: ابوعطا/ خوانندۀ بخش آوازی: سیاوش/ خوانندۀ بخش تصنیف: الهه/ نوازندگان: جلیل شهناز(تار) – امیرناصر افتتاح(تنبک)/ آهنگ ترانه: علی تجویدی/ پیش درآمد بخش آوازی: چو نی به سینه خروشد دلی که من دارم/ پیش درآمد بخش ترانه: نمانده چرا در زمانۀ ما رنگ مهر و وفا/ غزل آواز: رهی معیری/ سرایندۀ ترانه: رحیم معینی کرمانشاهی/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابرداران: ایرج حقیقی –  محمد جهانفرد

سال آفرینش: اردیبهشت ماه ۱۳۵۲ خورشیدی 

·سروده های دکلمه نیز از رهی معیری می باشد.       

·شوربختانه برخی این برنامه را، شمارۀ 188 گلهای رنگارنگ می دانند که به گمانم اشتباه است.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 22 شنبه 24 مرداد1388 15:55
 

                                           گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 22

شناسۀ برنامه:          

دیباچه: خلوت عشق/ دستگاه: شور/ خوانندۀ بخش آوازی: حسین قوامی/ خوانندۀ بخش تصنیف: حسین قوامی/ نوازندگان: همایون خرم(ویولن) – مجید نجاحی(سنتور) – امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: یار بازآمد و غم رفت و دل آرام گرفت/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: دور از تو هر شب تا سحر، گریان چو شمع محفلم/ سرایندۀ دکلمه: رعدی آذرخشی/ سرایندۀ غزل: رهی معیری/ گوینده: آذر پژوهش/ نوابرداران: محمود امینی – محمد جهانفرد

سال آفرینش: اردیبهشت ماه ۱۳۵۲ خورشیدی

·در این برنامه چند واژه از سرودۀ رعدی آذرخشی با آنچه در دیوانش آمده بدست " شورای شعر رادیو" دگرش یافته است.

       


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 21 شنبه 24 مرداد1388 15:50
 

                                          گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 21

شناسۀ برنامه:                                        

دیباچه: بشنو از نی/ دستگاه: شور/ خوانندۀ بخش آوازی: عبدالوهاب شهیدی/ خوانندۀ بخش تصنیف: عبدالوهاب شهیدی/ نوازندگان: عبدالوهاب شهیدی(بربت) - منصور صارمی(سنتور ) -حسن ناهید(نی) – امیرناصر افتتاح(تنبک) – جهانگیر ملک(تنبک)/ آرایش: فرامرز پایور/ پیش درآمد بخش آوازی: بشنو از نی چون حکایت می کند/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود/ سراینده: مولوی/ سروده های زمینه: مولوی/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: محمد جهانفرد

·ترانۀ این برنامه به ریخت موسیقی ایرانی است و در گلهای تازه، شمارۀ 124 نیز خوانده شده که نوازندگان آن با این برنامه یکسان نیستند و وابسته به گروه مهتر، فرامرز پایور می باشند.

·در موسیقی ایرانی این برنامه، سروده های دیگری هم به کار رفته است.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 20 شنبه 24 مرداد1388 13:43
 

                                          گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 20

شناسۀ برنامه :                  

دیباچه: شب هجران/ دستگاه: شور/ خوانندۀ بخش آوازی: محمود محمودی خوانساری/ نوازندگان: فرهنگ شریف(تار) – اسدالله ملک(ویولن)- جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: باز امشب ای ستارۀ تابان نیامدی/ غزل آواز: شهریار/ سروده های زمینه: شهریار/ گوینده: فیروزه امیرمعز/ نوابردار: ایرج فهیمی

 


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 19 جمعه 23 مرداد1388 23:2
 

                                                گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 19

شناسۀ برنامه :                   

دیباچه: نماز شام غریبان/ دستگاه: افشاری/ خوانندۀ بخش آوازی: محمود محمودی خوانساری/ نوازندگان: اسدالله ملک(ویولن)- منصور صارمی(سنتور)- امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: نماز شام غریبان چو گریه آغازم/ غزل آواز: حافظ/ سروده های زمینه: حافظ/ گوینده: فخری نیکزاد / نوابردار: محمد جهانفرد


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 18 پنجشنبه 22 مرداد1388 14:7
 

                                                  گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 18

شناسۀ برنامه :                   

دیباچه: مرد عشق/ دستگاه: چهارگاه/ خوانندۀ بخش آوازی: ایرج/ نوازندگان: حبیب الله بدیعی(ویولن)- فرهنگ شریف(تار) –  منصور صارمی(سنتور)- جهانگیر ملک(تنبک)/ آهنگ: فریدون شهبازیان/ پیش درآمد بخش آوازی: کس این کند که دل از یار خویش بردارد/ غزل آواز: سعدی/ سروده های زمینه: سعدی/ گوینده: فخری نیکزاد / نوابردار: ایرج فهیمی

·در شناسۀ برنامه یادی از آهنگساز آن مهتر فریدون شهبازیان نشده است.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 17 چهارشنبه 21 مرداد1388 22:29
 

                                              گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 17

شناسۀ برنامه :                     

دیباچه: گل حسرت/ دستگاه: بیات ترک/ خوانندۀ بخش آوازی: محمود محمودی خوانساری/ نوازندگان: اسدالله ملک(ویولن)- فرهنگ شریف(تار) – جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: باد بهار آمد و آورد بوی تو/ غزل آواز و دکلمۀ نخست: ابوالحسن ورزی/ سروده های آواز ضربی و دکلمۀ دوم: نظامی/ گوینده: آذر پژوهش / نوابردار: محمد جهانفرد


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 16 سه شنبه 20 مرداد1388 21:32
 

                                              گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 16

شناسۀ برنامه :

دیباچه: بر تربت حافظ/ دستگاه: ماهور، بر روی چهار مضراب ابوالحسن صبا/ خوانندۀ بخش آوازی: نادر گلچین/ نوازندگان: حبیب الله بدیعی(ویولن)/ آهنگ: فریدون شهبازیان/ پیش درآمد بخش آوازی: مژدۀ وصل تو کو کز سر جان برخیزم/ غزل آواز: حافظ/ سروده های زمینه: حافظ/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابرداران: محمد جهانفرد – ایرج حقیقی  

سال آفرینش: اردیبهشت ماه ۱۳۵۲ خورشیدی

·نام ساز سنتور و نوازندۀ آن در شناسه برده نشده ولی به یاری دوستی نازنین و گرانمایه، کدبان محمد، نمایه ای از آلبوم گریز به دستم رسید که در آن، بانو بهناز ذاکری را نوازندۀ سنتور این برنامه را نامیده اند. بار دیگر از این دوست بزرگوار، سپاسگزارم که مرا از این دو دلی رهاند.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 15 دوشنبه 19 مرداد1388 13:50
 

                                               گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 15

شناسۀ برنامه :

دیباچه: دانه های باران/ دستگاه: دشتی/ خوانندۀ بخش آوازی: عبدالوهاب شهیدی/ خوانندۀ بخش تصنیف: عهدیه/ نوازندگان: رضا ورزنده(سنتور) -  حسن ناهید(نی) – امیرناصر افتتاح(تنبک)/ آهنگ ترانه: جواد معروفی/ پیش درآمد بخش آوازی: یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد/ پیش درآمد بخش ترانه: دانه های باران به شیشه ها ترانه دارد/ غزل آواز: حافظ/ سرایندۀ ترانه: سیاوش کسرایی/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابرداران: محمد جهانفرد – حسن عسگری  

سال آفرینش: اسپند ماه ۱۳۵۱ خورشیدی

·نوای بربتی که در میان برنامه شنیده میشود، بی گمان از عبدالوهاب شهیدی است که شوربختانه در شناسۀ برنامه یادی از آن نشده است.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 14 دوشنبه 19 مرداد1388 12:43
 

                                             گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 14

شناسۀ برنامه : 

دیباچه: سخن پیر مغان/ دستگاه: همایون/ خوانندۀ بخش آوازی: ایرج/ خوانندۀ بخش تصنیف: ایرج/ نوازندگان: همایون خرم(ویولن) -  منصور صارمی(سنتور) – امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم/ غزل آواز: حافظ/ سروده های زمینه: حافظ/ گوینده:فخری نیکزاد/ نوابردار: محمد جهانفرد  

سال آفرینش: بهمن ماه ۱۳۵۱ خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 13 یکشنبه 18 مرداد1388 17:6
 

                                               گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 13

شناسۀ برنامه :  

دیباچه: در پردۀ چنگ/ دستگاه: ماهور/ خوانندۀ بخش آوازی: سیاوش/ نوازندگان: حبیب الله بدیعی(ویولن) -  منصور صارمی(سنتور) – منصور نریمان(بربت) – جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی/ غزل آواز: حافظ/ سروده های زمینه: حافظ/ گوینده:فخری نیکزاد/ نوابردار: محمد جهانفرد

· سروده های این برنامه در گلهای تازه، شمارۀ 137 ب نیز با آواز محمودی خوانساری بازگویه شده است.

   


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 12 شنبه 17 مرداد1388 23:58
 

                                               گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 12

شناسۀ برنامه:  

دیباچه: گریۀ شبانه/ دستگاه: سه گاه/ خوانندۀ بخش آوازی: محمود محمودی خوانساری/ نوازندگان: حبیب الله بدیعی(ویولن) -  منصور صارمی(سنتور) – فرهنگ شریف(تار) – جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: شب آمد و دل تنگم هوای خانه گرفت/ غزل آواز: سایه/ سروده های زمینه: سایه/ گوینده: آذر پژوهش/ نوابردار: حسین محبی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 11 چهارشنبه 7 مرداد1388 12:25
 

                                               گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ11

شناسۀ برنامه:   

دیباچه: زورق سرگشته/ دستگاه: شوشتری/ خوانندۀ بخش آوازی: عبدالوهاب شهیدی/ نوازندگان: امیرناصر افتتاح(تنبک) - عبدالوهاب شهیدی(بربت)/ پیش درآمد بخش آوازی: سه تار مطرب شوقم گسسته/ غزل آواز: شهریار/ سروده های زمینه: شهریار/ گوینده: آذر پژوهش/ نوابردار: محمد جهانفرد

سال آفرینش: بهمن ماه ۱۳۵۱ خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 10 یکشنبه 4 مرداد1388 21:58
 

                                            گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 10

شناسۀ برنامه:   

دیباچه: پیوند روح/ دستگاه: سه گاه/ خوانندۀ بخش آوازی: علی اکبر گلپایگانی/ نوازندگان: اسدالله ملک(ویلون) -  مجید نجاحی(سنتور) – فرهنگ شریف(تار) -  جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: ای باد نوبهاری خوش می روی به شادی/ غزل آواز: سعدی/ سروده های زمینه: سعدی/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: محمد جهانفرد


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 9 جمعه 2 مرداد1388 22:3
 

                                               گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 9

شناسۀ برنامه:   

دیباچه: قول و غزل/ دستگاه: سه گاه/ خوانندۀ بخش آوازی: محمود محمودی خوانساری/ خوانندۀ بخش تصنیف: محمود محمودی خوانساری/ نوازندگان: همایون خرم(ویولن) -  مجید نجاحی(سنتور) - محمد موسوی(نی) -  امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: چه مستی است ندانم که رو به ما آورد/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: آن کیست از روی کرم با من وفاداری کند/ غزل آواز: حافظ/ سروده های زمینه: حافظ/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: محمد جهانفرد


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 8 دوشنبه 22 تیر1388 20:41
 

                                           گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 8

شناسۀ برنامه:

دیباچه: سلام باغ/ دستگاه: اصفهان/ خوانندۀ بخش آوازی: ایرج/ نوازندگان: فرهنگ شریف(تار) -  پرویز یاحقی(ویولن) -  امیرناصر افتتاح(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: چه بوي است اين مگر آن يار مي آيد/  سراینده: مولوی/ سروده های زمینه: مولوی/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: محمد جهانفرد

سال آفرینش: بهمن ماه ۱۳۵۱ خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 7 پنجشنبه 18 تیر1388 15:46
 

                                           گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 7

شناسۀ برنامه:    

دیباچه: بهار غم انگیز/ دستگاه: بیات اصفهان/ خوانندۀ بخش آوازی: عبدالوهاب شهیدی/ خوانندۀ بخش تصنیف: عبدالوهاب شهیدی/ نوازندگان: همایون خرم(ویولن) -  جهانگیر ملک(تنبک) - جواد معروفی(پیانو)/ پیش درآمد بخش آوازی: بهار آمد گل و نسرین نیاورد/ پیش درآمد بخش  تصنیف _ ضربی: بهارا تلخ منشین خیز و پیش آی/ پیش درآمد بخش آواز و تصنیف ضربی: بهارا بنگر این دشت مشوش/ سراینده: سایه/ سروده های زمینه: سایه/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: محمد جهانفرد


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 6 سه شنبه 16 تیر1388 1:0
 

                                           گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 6

شناسۀ برنامه:

دیباچه: گل افشان/ دستگاه: همایون/ خوانندۀ بخش آوازی: حسین قوامی/ نوازندگان: همایون خرم(ویولن) -  مجید نجاحی(سنتور) - جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: می خواه و گل افشان کن از دهر چه می جویی/ غزل آواز: حافظ/ سروده های زمینه: حافظ/ گوینده: فیروزه امیرمعز/ نوابردار: محمود امینی

سال آفرینش: دی ماه ۱۳۵۱ خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 5 دوشنبه 8 تیر1388 16:54
 

                                              گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 5

شناسۀ برنامه:

دیباچه: تا تو با منی/ دستگاه: افشاری/ خوانندۀ بخش آوازی: ایرج/ خوانندۀ بخش تصنیف: سیما بینا/ نوازندگان: منصور صارمی(سنتور) - پرویز یاحقی(ویولن) - جهانگیر ملک(تنبک)/ آهنگ: جواد معروفی/ آرایش: جواد معروفی/ پیش درآمد بخش آوازی: روی تو گلی ز بوستانی دگر است/ پیش درآمد بخش  تصنیف _ ضربی: تا تو با منی زمانه با من است/ سراینده: سایه/ سروده های زمینه: سایه/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابرداران: محمد جهانفرد - محمود امینی

سال آفرینش: ۱۳۵۱ خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 4 شنبه 6 تیر1388 15:11
 

                                           گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 4

شناسۀ برنامه:

دیباچه: سوته دل/ دستگاه: ماهور/ خوانندۀ بخش آوازی: عبدالوهاب شهیدی/ نوازندگان: حسن ناهید(نی) - عبدالوهاب شهیدی(بربت)/ پیش درآمد بخش آوازی: خوشا آنان که از پا سر نذونند/ سرایندۀ دوبیتی ها: باباطاهر/ سروده های زمینه: باباطاهر/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: محمد جهانفرد

سال آفرینش: ۱۳۵۱ خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 3 جمعه 5 تیر1388 0:18
 

                                               گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 3

شناسۀ برنامه:

دیباچه: بی همزبان/ دستگاه: دشتی/ خوانندۀ بخش آوازی: محمود محمودی خوانساری/ نوازندگان: حبیب الله بدیعی(ویولن) - فرهنگ شریف(تار) - منصور صارمی(سنتور) - جهانگیر ملک(تنبک)/ پیش درآمد بخش آوازی: از زندگانیم گله دارم جوانیم/ غزل آواز: شهریار/ سروده های زمینه: شهریار/ گوینده: فخری نیکزاد/ نوابردار: محمد جهانفرد

سال آفرینش: ۱۳۵۱ خورشیدی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |


نمایۀ تارنگار

سیاهه

دوستان

بایگانی نوشته ها

بایگانی جستارها

دلنوازان

بخش ویژه

برای رونوشت URL فید RSS این تارنگار کلیک کنید
Powered by BLOGFA.COM